Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne. Tillsammans arbetar vi för att effektivisera miljö- och hälsoskyddsarbetet i länet och ge stöd till myndigheternas tillsyn och kontroll inom miljöbalken och livsmedelslagen.

 Kontakta oss:

Göran Jansson
projektledare
Länsstyrelsen Skåne 
Goran.N.Jansson@lansstyrelsen.se

Elin Ulander
projektledare
Kommunförbundet Skåne
Elin.Ulander@kfsk.se  

Skånes kommuner